Foto: Yvonne Öster


Foto: Yvonne Öster


Foto: Mette Björne

Jycke-Tryck startades 1984 av Marie Hansson, med hennes föräldrar som ekonomisk back-up och Anders Hallgren som hennes mentor och författare till några av Jycke-Trycks första böcker. Jycke-Tryck sköts fortfarande till största delen av Marie Hansson ensam. Hon författar, producerar böcker, marknadsför och bokför. Sedan april 2007 finns en distributör som sköter alla leveranser.

Under 2007 skedde fler förändringar. Efter att ha blivit befriad från distributionssysslan frigjordes inte bara tid, Jycke-Tryck krävde inte heller längre så stor plats. Lagret flyttades till distributören. Marie beslöt sig för att byta östkust mot västkust. Ett litet kontor är nu allt vad Jycke-Tryck behöver för att drivas. Marie fick mer tid till att skapa och bara under 2007 skrev och producerade hon tre böcker. Marie bor numer med sambo i Halmstad.

På tid som blir över tränar och tävlar Marie agility på landslagsnivå, dömer agility och håller regelbundet kurser och föredrag över hela Skandinavien.

Marie utbildades till hundpsykolog under 2 år, 1979-1981, under ledning av Anders Hallgren på Stora Sofielunds hundskola som fanns i Arboga. Den utbildningen använder hon till utveckling av hundens mentala stimulans. Förutom tricks och konster med underhållningsvärde, handlar det mycket om hundsporten agility. En sport Marie brinner för sedan 1985, då hon var med och introducerade den till Sverige.

När Marie var barn önskade hon sig att få jobba med djur, att få skriva och att bli lärare. Sedan hon blev vuxen har det alltid, direkt eller indirekt, handlat om hund. Hon är författare till många mycket populära böcker och hon är en otroligt uppskattad föredrags- och kurshållare. Tänk så det kan bli!

Kännetecknande för Maries arbete är:

  • Gedigen kunskap i inlärningspsykologi, stress och hundens etologi.

  • En ideologi där hundens välmående sätts i fokus. Den ska förstå och uppskatta träningen.

  • En entusiasm som är smittande.

  • Hon undervisar och skriver på ett enkelt vis som gör att innehållet blir lättillgängligt.

Följ gärna Maries tävlingskarriär under knappen ”Agility”. Där får du läsa mer om tävlingsresultaten för hennes nuvarande tre hundar: Whoopi och de egenuppfödda Zoe och Fiona. Där kan du också titta på banskisser från Maries domaruppdrag i olika länder. Ar du ännu mer intresserad av Maries jobb och privatliv, finns det kontinuerlig rapport under ”Maries blogg”.